Skip to content

Beredskapslagring av olja

Ett oljeberg någonstans i Sverige som används för mellanlagring av olja. Anläggningen byggdes av kommersiella intressen på 70-talet för beredskapsolja men efter kalla krigets slut används det istället för mellanlagring till fabriker och värmeverk.

Här kan ni se en unik film om hur bergrummen fungerar och om hur de byggdes.

I berget förvaras endast tjockolja. Anläggningen består av 7st stora salar utsprängda i berget men bara 6 av salarna används för tillfället. Bergrummen 300 meter långa, 40 m höga och 20 m breda. Man lossar oljan från båt.

Oljan måste hållas varm (kring 50 grader celsius) för att inte stelna så det är mycket varmt och behagligt i berget.


En av trapporna som leder ner till pumparna längst ner i bergrummet. Detta måste vara dem längsta trappor jag gått i någon gång.

Ett av pumprummen längst ner.

Kontrollrummet där allt sköts manuellt håller nu på att bytas ut mot ett modernare system.

Bakom väggen ligger oljan.

Katastrofbassängen, hit leds oljan vid ett läckage.
Stiger den för högt så höjer den några flottörer längs med sidan av bassängen och hela
anläggningen slår till katastrofventilerna som förhoppningsvis skall stoppa läckaget.


En av nödutgångarna.


Hisschaktet och ännu en ändlös trappa.
Via den blå kranen längst upp måste man hissa ner all materiel man behöver, orkar inte kranen lyfta det
så får man ställa en mobilkran uppe på berget och lyfta ner det genom en lucka ovanför den blå kranen.

Slutligen ett par bilder från bygget där man kan få en uppfattning om hur stora själva bergrummen är:

Inga kommentarer än

Skriv en kommentar

Du kan använda HTML i ditt inlägg. Din emailadress kommer inte att visas.

Prenumerera på kommentarerna till detta inlägg via RSS