Skip to content

Huvudcentralen som blev distriktscentral

Vi befinner oss i en tätort med ett par tusen invånare någonstans i Sverige. I utkanten av orten ligger ett bergrum som sakta sover sin törnrosasömn. Vid vårt första besök så har vi väldigt lite information om anläggningen och bara en nyckelknippa märkt ”B-RUM”.

Låset till trädörren krånglar, fuktig luft möter oss vid gallergrinden. Efter en stunds lirkande så står vi i tunneln innanför förträngningen med det lilla skyttevärnet vid inslaget bakom oss. Våra ficklampor letar längs väggarna efter en strömbrytare, vi slår till strömbrytaren, inget händer.

Vi påbörjar vandringen ner i tunneln, trots mycket kraftiga ficklampor så ser vi nästan inte slutet på tunneln. Det är knäpptyst och det enda som hörs är våra fotsteg mot den blöta betongen. Tunneln är lång, vi räknar till 90 meter, mycket längre än normalt.

Väl framme hittar vi två dörrar, den ena leder till reservkraftrummet till höger och den andra leder in till själva ledningscentralen in till vänster.

Vi följer anvisningen på väggen ”Drag ut ratten och vrid”. En plåtlist rör sig långsamt åt sidan och vi kan öppna den 20cm tjocka stötvågsdörren. Innanför dörren fungerar belysningen och rummet badar i ljus.

Luftrening bakom luckorna och dörrarna in till höger, själva anläggningen ligger rakt fram.

Anläggningen är i två plan på totalt ca 500 kvadratmeter. På bottenvåningen ligger ordersal, arbetsrum, radiorum, ett enklare sjukrum och luftrening. På det övre våningsplanet ligger logement, toaletter, dusch, kök, matsal och kylanläggningen.

Bottenplan.

Övre plan.

Ordersalen som den ser ut idag.

Ordersalen innan den byggdes om.

Ett mindre sjukrum med säng och enklare förstahjälpen utrustning.

Totalt finns ca 30 sängplatser vilket bör antyda att bemanningen var tänkt till ca 60 personer då man nästan alltid jobbade i tvåskift.

I ledningscentralen skulle Civilförsvaret i händelse av krig eller kris leda räddningsarbetet i kommunen. I korta drag så kan man säga att kommunledning, polis, brandkår, sjukvården, viktiga verk & industrier skulle ha personal på plats för att samordna arbetet vid en eventuell kris. En representant från länsstyrelsen skulle också finnas på plats.

Den 7 februari 1953 så påbörjas arbetet med markförberedelser och sprängningar. Bygget kom att ta 6 år och slutbesiktningen skedde den 27 februari 1959, närvarande var representanter för länsstyrelsen, tätorten, civilförsvarsområdet, byggnadsentreprenören och civilförsvarsstyrelsen.

I protokollen går att läsa en hel del intressant:

Den 7 Februari 1956 beslutar man att köpa in skyltar om tillträdesförbud. Den stora skylten (325mm) kostar 6.75kr, den lilla skylten (225mm) kostar 4.25kr.

 

Den 29 April 1957, beställning från AB Penta, reservkraftaggregat uppbyggd på motor D47 till en kostnad av 19.230kr.

Den 1 Juni 1958 tar man in anbud på möbleringen. I anbudet ingår samtliga transportkostnader till platsen. Möbletyperna hämtades från Möbel Ikeas katalog 1958, Verkstads-AB Lindqvist i Motala samt Fångvårddens arbetsbyrå i Stockholm. Den 25 september 1958 köps möblerna in. Man köper även in köksutrustning, det mest fördelaktiga budet kom från Konsum.

Den 10 April 1959 beslutar Civilförsvarsnämnden att anställa en serviceman för bergrummet. Vaktmästare C. Englund, ersättning 80kr/månad (motsvarar ungefär 930kr/månad i dagens penningvärde).

Den 31 Augusti 1959. Inköp av 500l dieselolja för kraftaggregat samt uppsättning av tavlor. Man köper även in en s.k perrongvagn för transport av materiel genom tunneln.

Den 9 Juni 1960. Uthyrning av rum 14 I bergrummet. Länsstyrelsen har meddelat sin avsikt att I ett lämpligt rum förvara vapen och ammunition.

Den 3 Juli 1963. En framställning har gjorts om uthyrning av ett av rummen till den lokala sparbanken.

Totalt uppgår summan för anläggningen till 511.000kr (ungefär 7 miljoner kronor i dagens penningvärde). Staten betalade 2/3 av den totala kostnaden.

Anläggningen är byggd på så sätt att man spränger ett hålrum och därefter bygger ett betonghus på grusbädd. Anläggningen har bra skydd mot konventionella vapen (fullträffsäker mot 500kg flygbomb) och BC-stridsmedel. Det finns inget skydd mot markskakningar eller EMP.

Anläggningen har bara ett reservkraftverk placerat i ett eget rum mittemot ledningscentralen på andra sidan stötvågstunneln. Generatorn är på 40kVA och det finns två bränsletankar om 1500 liter vardera.

Masten är en av televerkets standardmaster och är 30 meter hög.

Anläggningen byggdes som en HC (Huvudcentral) men kort efter färdigställandet så organiserades civilförsvarsområdet om och anläggningen blev nergraderad till en DC (Distriktscentral). I dagsläget så är den uthyrd till en privatperson och framtiden är osäker. Räddningstjänsten på orten har en nybyggd RC (Räddningscentral) inbyggd i brandstationen och lokalerna där är både fräscha och moderna. Det öde som väntar anläggningen i utkanten av staden är nog som för många andra liknande bergrum, plombering.

1 Kommentar Skriv en kommentar
  1. J #

    Underbara bilder – tack!

    mars 14, 2017

Skriv en kommentar

Du kan använda HTML i ditt inlägg. Din emailadress kommer inte att visas.

Prenumerera på kommentarerna till detta inlägg via RSS