Skip to content

Inlägg taggade med ‘Reservupplagsplats’

Upplagsplats

Dessa anläggningar användes för att ställa upp mobila omformare och transformatorer för att säkerställa elförsörjningen till järnvägsnätet i händelse av kris eller krig.

Läs mer