Skip to content

Länsstyrelsens ledningsplats – LLP

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) heter numera MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Moderna ledningscentraler är ofta inget som visas upp offentligt av förklarliga skäl men nu med tillstånd från den aktuella länsstyrelsen så ska vi titta närmare på en LLP, länsstyrelsens ledningsplats i händelse av kris eller svåra påfrestningar i samhället i fredstid. Varje länsstyrelse har en LLP och den vi ska titta på ligger någonstans i södra delen av Sverige.

Vid en svår kris eller påfrestning mot samhället så är det länsstyrelsens uppgift att följa och samordna samhällets resurser för att skydda länets befolkning. Därför krävs en förberedd skyddad plats från vilken man under en längre tid kan leda länets resurser.

Utifrån ser det ut som en helt vanlig gräsyta framför en kontorsbyggnad.

Avgasutsläpp och luftintag är maskerade som ett konstverk.

Avgasutsläpp.

Stötvåg- och EMP-sluss.

Mitt i stan någonstans i södra Sverige under ett 1,7 meter tjockt tak ligger denna central på över 600 kvadratmeter (230kvm arbetsutrymme, 400kvm bruttoyta). Byggstart var i april år 2000 och invigningen skedde i oktober 2001. Kostnaden för hela bygget var 43,5 miljoner kronor. 60 personer skulle här kunna klara sig självständigt i sju dygn.

De flesta LLP byggs som betongbunkrar i nära anslutning till eller under länsstyrelsens byggnader, detta för att underlätta användandet av lokalerna i fredstid för t.ex sammanträden och utbildningar. Lokalerna är fräscha, ljusa och luften är mycket bra även vid längre möten med flera personer i lokalen.

RLP (Regional Ledningsplats) är den byggnad där länsstyrelsen genomför den dagliga ledningen av regionen. LLP (Länsstyrelsens Ledningsplats) är den byggnad där ledningen kan bedrivas ifrån vid en kris eller påfrestning när ett skyddat utrymme krävs.

Grovsaneringen, anläggningen rakt fram, reservkraftverk till höger.

Luftintaget nedanför konstverket.

Inkommande kraftledningar med gastäta kabelgenomföringar och emp-avskiljare.

Kopparbleck runt dörrkarmar för att skydda mot EMP.

Två nya reservkraftverk som provkörs regelbundet.

Övertrycksventiler släpper ut renad luft från anläggningen och håller på så sätt anläggningen gastät..

Elcentral med UPS-utrustning till vänster.

Bra standard på sovutrymmen.

Ledningsrummet.

I centralen finns allt det som kan behövas för ledning, däribland RAKEL, radiosystem, radiolänkförbindelse med FTN, fasta telefonlinjer, en radiostudio för Sveriges Radio samt givetvis bredband och omvärldsbevakning via TV.

Anläggningen har skydd mot luftstötvåg, kemiska stridsmedel och EMP. Ett UPS-system (avbrottsfri kraft) med batterier tar genast över om strömmen skulle gå. Två reservkraftverk på ca 70 kVA startar strax därefter och förser hela anläggningen med all el som behövs om elnätet utanför skulle falla bort av någon anledning.

Sammanträdesrum.

Reservutgång.

Ett stort tack till Länsstyrelsen och GJ för guidning, teknisk information, bilder från byggtiden och för granskning och godkännande av artikel och bilder.

Här nedan följer några bilder från byggnationen.

1 Kommentar Skriv en kommentar
 1. Mathias #

  Hej!

  Mycket intressant att se en modern anläggning, en fråga jag brukar ställa mig avseende moderna anläggningar är hur bränsleförsörjningen till aggregaten ska kunna kontinuerligt fortlöpa i händelse av förlängd kris/krigs- situation. Såvitt jag vet har väl de stora underjordiska depåerna avskaffats, jag antar i och för sig att moderna aggregat är mer effektiva än 1950-60 tals dito, men det faktum att nedmonteringen av samhällets beredskap i stort pågått så länge gör att det känns som att ”continuation of government” riskerar att bryta samman relativt fort.

  Finns det kända (offentliga) exempel på underjordiska installationer med en mindre kärnreaktor som energikälla?

  /Mathias

  juli 29, 2016

Skriv en kommentar

Du kan använda HTML i ditt inlägg. Din emailadress kommer inte att visas.

Prenumerera på kommentarerna till detta inlägg via RSS