Skip to content

Karlshamnsverket

Foto: E-ON

Karlshamnsverket utanför Karlshamn i Blekinge är ett oljeeldat kraftverk som ägs av E-ON. Verket är en del av Sveriges kraftreserv och körs om det skulle vara elbrist på grund av stora strömavbrott, låga vattenreserver vid vattenkraftverken eller t.ex planerade underhåll på kärnkraftverken.

Verket togs i drift mellan 1969 och 1973 och har ca 65 anställda. Verket har tre pannor även kallat block, varje block kan producera 335 MW el. Totalt kan verket leverera 1000 MW el med en uppstartstid på ca två timmar, detta gör verket till Sveriges största fossileldade kraftverk. Som jämförelse så kan Stenungsunds Kraftverk som har fyra block insprängda i urberget producera 820 MW om alla blocken körs samtidigt. 1000 MW motsvarar ungefär en normalstor svensk kärnkraftsreaktor.

Skulle elnätet ligga helt nere så har man på området en egen 36 MW gasturbin som kan användas för att starta upp kraftverket, så kallad dödnätsstart.

Bränslet man eldar med är tjockolja även känt som eldningsolja. Man lossar oljan från båt vid en egen pir och pumpar sedan oljan till sju bergrum med en total lagringskapacitet på 800 000 kubikmeter.  Bergrum 1-3 bekostades och byggdes av ÖEF – Överstyrelsen för Ekonomiskt Försvar för användning av kraftverket som en del i beredskapslagringen och försörjningen av el vid kris/krig. Dessa bergrum har fortifikatoriskt skydd med stötvågsdörrar och gasslussar men blev snabbt för små då verket byggdes ut till tre block. Kraftverkets ägare byggde och bekostade bergrum 4-7 som saknar stötvågsdörrar och gasslussar.

På grund av att verket är ett aktivt skyddsobjekt så är bilderna endast från den äldre ÖEF-delen av bergrummen.

Här kan ni se en unik film om hur bergrummen fungerar och om hur de byggdes.

Ett stort tack till Göran M, SFHF och Karlshamns Kraft för besöket.

1 Kommentar Skriv en kommentar
  1. SFHF – Svensk FortifikationsHistorisk Förening finns på http://www.fortifikation.se

    juni 6, 2015

Skriv en kommentar

Du kan använda HTML i ditt inlägg. Din emailadress kommer inte att visas.

Prenumerera på kommentarerna till detta inlägg via RSS