Skip to content

Gemensam stabsplats

Vi befinner oss i Uppsala norr om Stockholm. Berget framför oss är på många sätt mycket intressant, detta är stabsplatsen för Försvarsområde 47 (Uppsala försvarsområde / Fo47). Berget är dock stort, för stort för att bara vara en Fo-stab. Här skulle även andra hyresgäster kunna fortsätta sin verksamhet i krig, bland annat läkemedelsföretaget Pharmacia och Uppsala universitet.

Ritning från FortV’s försäljningsdokument.

De olika ”rummen” inne i berget kallas här för kammare.
Från vänster:

Kammare 15 – Pharmacia
Kammare 13 – Reservkraft & ventilation
Kammare 14 – Försvarsområdesstab
Kammare 8 –   (uppgift saknas)
Kammare 11 – Uppsala universitet
Kammare 16 – Uppsala universitet

Anläggningen planerades och byggdes som ammunitionsförråd i slutet på 40-talet och början på 50-talet. Förmodligen så har man senare valt att förlägga fo-staben till berget varför anläggningen tycks vara ovanligt stor. Uppsala universitet hade sannolikt berget som skyddat förråd och arkiv. Pharmacia hade laboratorium och förmodligen även viss tillverkning i berget i händelse av krig då Pharmacia var ett så kallat K-företag (krigs- och krigsviktigt företag).

Under det sena 30-talet så valde många företag och organisationer att skydda sina viktiga papper på skyddade platser när man kände att det politiska klimatet i europa blev allt kallare. Universitetet hade under andra världskriget en mindre anläggning i närheten av Uppsala där man förvarade viktiga papper men när en ny anläggning skulle byggas så ville man samgruppera.

Anläggningen är placerad vid Lurbo söder om Uppsala och har relativt god bergtäckning. Utanför berget går en relativt stor väg och detta möjliggjorde snabba transporter till berget. Huvudinslaget på anläggningen är ganska så spektakulärt, det ligger inbyggt i vägbanken till länsväg 597.

Porttelefon vid huvudinslaget.

Stötvågsfickor i kammare 4.

En av många embrassyrer.

Pharmacias del i kammare 15.

Spår av någon form av laboratorieverksamhet.

I berget så är det ovanligt mycket självlysande skyltar och färg. Förmodligen så litade man inte helt på nödbelysningen.

Förbindelsegång mellan kammare 15 och 14.

Kammare 13.

På bottenplanet i försvarsområdesstaben i kammare 14 så finns ett enklare kök, matsal, olika tekniska funktioner och sambandsrum för inkommande och utgående meddelanden. Det finns också en avdelning för riksbanken med ett valv. Fo-staben är totalt ca 1400 kvadratmeter stor.

Riksbanksvalvet.

Radiorum C44.

Op-rum C122.

På övervåningen så sitter försvarsområdets operativa ledning. I op-rummet så satt Landshövdingen, landssekreteraren, försvarsområdesbefälhavaren samt representanter från bland annat Sveriges Radio, SJ, etc. Till höger bakom glasrutan så skulle ABC-läget plottas (numera CBRN). I op-rummet fanns också en uppsjö med kartor för ledning av försvarsområdet.

Ett försvarsområde överensstämmer ungefär med länsgränserna och var nivån närmast under militärområdena (MILO). Ett försvarsområde förfogade ofta över en styrka något mindre än en brigad, ofta en till fyra bataljoner.

Nötutgång och kvarglömt tillsynsprotokoll.

Centraltunneln (kammare 3) sedd åt vänster.

Centraltunneln (kammare 3) sedd åt höger. Lastkaj och ingång till kammare 8 och 11 till vänster i bild.

Kammare 8.

Kammare 11. Totalt 660 kvadratmeter.

Inslag nummer två, reservinslaget.

Stötvågsfickor i kammare 2 och 7. Centraltunneln ligger in till vänster och kammare 16 till höger.

Embrassyr i gången in till kammare 16.

Kammare 16 bär tydliga spår av arkivverksamhet. Allt material i hyllorna är rensat men etiketter med text som ”Riksdagshandlingar” och årtal som 1907, 1938 finns kvar. Total yta i kammare 16 är 880 kvadratmeter.

Berget såldes under 2014 av FortV och den nya ägaren ska bedriva forskning om grödor bättre anpassade för det svenska klimatet och bergrummet ska då fungera som ett slags artificiellt växthus. Prislappen landade på 5,1 miljoner kronor.

Total yta på de olika rummen i berget är 3642 kvadratmeter.
Ett stort tack till SFHF och FortV för möjlighet till besöket.

 

2 Kommentarer Skriv en kommentar
  1. SFHF – Svensk FortifikationsHistorisk Förening finns på http://www.fortifikation.se

    juni 6, 2015
  2. J #

    Det var inte mycket pengar de fick för stället!

    mars 14, 2017

Skriv en kommentar

Du kan använda HTML i ditt inlägg. Din emailadress kommer inte att visas.

Prenumerera på kommentarerna till detta inlägg via RSS