Skip to content

Filmer

En film om det svenska flygvapnet och incidentberedskapen under kalla kriget. Man förklarar även i korthet det svenska STRIL-systemet och mycket material är filmat vid flygbaser, radarstationer och RRGC.

En klassiker som bara måste ses.

Berättarröst: Christer Åhström.
Producerad 1979 för SVT Malmö.

 

En film från Skanska och Sentab som visar hur bergrum för oljelagring i oinklädda bergrum konstrueras och fördelarna med denna typ av oljelagring.
Redan under andra världskriget började man bygga bergrum för oljelagring i Sverige. Dessa första anläggningar bestod av cisterner med väggar av plåt och betong, antingen cylinderformade stående cisterner, eller liggande ”lådor”.

Oljelagring på fast eller rörlig vattenbädd i oinklädda bergrum var en metod som utvecklades under 50- och 60-talet. Det omgivande grundvattentrycket utnyttjades som tätning. Bergrummen låg under den omgivande grundvattenytan. Systemet byggde på att mineralolja icke var vattenlösligt och hade lägre densitet än vatten.

Här kan du se fler bilder från liknande oljeberg:
http://www.skymningslage.se/karlshamnsverket/
http://www.skymningslage.se/oljeberg/

 

Kort visning av pjäsbunkern till 7,5cm tornpjäs m/57 samt öppning och stängning av den hydrauliska stötvågsluckan.

Ett galleri med bilder från anläggningen finns här: http://www.skymningslage.se/batteri-ellenabben

 

Ett oljeberg någonstans i Sverige som används för mellanlagring av olja. Anläggningen byggdes av kommersiella intressen på 70-talet för beredskapsolja men efter kalla krigets slut används det istället för mellanlagring till fabriker och värmeverk.

Anläggningen består av 7st stora salar utsprängda i berget, bergrummen är 300 meter långa, 40m höga och 20m breda. Man lossar oljan från båt. Bilderna i slutet är från byggtiden och visar storleken på bergrummen.

Missa inte mina stillbilder från anläggningen, dem hittar du här: http://www.skymningslage.se/oljeberg