Skip to content

Fakta om Civilförsvaret – 1985

Det pratas idag om att vi måste stärka vår civila beredskap. Civilförsvaret är sedan ett antal år nerlagt och några av dess uppgifter sköts idag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.

Men vad var egentligen civilförsvaret? Under kalla kriget var man väl förberedd på att skydda civilbefolkningen. En broschyr som förklarar Civilförsvarets uppgifter, allt från flyglarm och utrymmning till räddningsarbete och inkvartering.

5 Kommentarer Skriv en kommentar
 1. Ilkka Sipponen #

  Något att tänka på och lära sig av från kalla krigets år. Dessa vill vi inte möta igen.

  juni 6, 2016
 2. andreas andersson #

  hade varit kul om man kunde ladda ner den info på PDF

  juni 14, 2017
 3. Bengt Bodin #

  Jag saknar information om livsmedelsförsörjningen. Dels hur ev. förödelse av odlingsmark genom kontamination av kemiska och radioaktiva ämnen ska hanteras liksom infrastrukturella skador inklusive skador på livsmedelslager . ( Sedan EU inträdet har, som vi vet, livsmedelslagren i huvudsak försvunnit).

  Jag skulle önska en starkt utökad kommunal planering beträffande lokal, primär livsmedelsförsörjning där orters skilda odlingsbetingelser som lokalklimat, lämpliga växtarter och bördighet kartläggs samt vilka tekniska substitut till maskindrift som kan utvecklas eller återupptas.

  november 11, 2017

Trackbacks & Pingbacks

 1. Cilvilförsvar – Personal | krigsmakten
 2. Cilvilförsvar – Personalförsörjning | Krigsmakten

Skriv en kommentar

Du kan använda HTML i ditt inlägg. Din emailadress kommer inte att visas.

Prenumerera på kommentarerna till detta inlägg via RSS